Εσύ πήρες τη νέα ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη; Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (EMA)

Εσύ πήρες τη νέα ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη; Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (EMA)

Εσύ πήρες τη νέα ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη; Με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών εκδίδονται νέες ταυτότητες εθελοντών αιμοδοτών προς αντικατάσταση των παλαιών καρτών. Οι νέες ταυτότητες συμβάλλουν: Στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, καταγραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση

Pin It on Pinterest