Ενημέρωση φοιτητών εξ’ αίματος

Ενημέρωση φοιτητών εξ’ αίματος

Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-13:00 μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης λειτουργεί η κινητή μονάδα του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Pin It on Pinterest