Σήμα κινδύνου εκπέμπουν χιλιάδες ασθενείς με μεσογειακή αναιμία

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν χιλιάδες ασθενείς με μεσογειακή αναιμία

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν χιλιάδες ασθενείς με μεσογειακή αναιμία καθώς δεν επαρκούν οι μονάδες αίματος που τους κρατούν στη ζωή σε πολλά από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Ο κάθε ασθενής πρέπει να μεταγγίζεται ανά 15 ημέρες και να παίρνει δυο μονάδες αίματος, την

Pin It on Pinterest