Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016, 9:30 έως 1:30, πολιτιστικό πολύκεντρο Νέας Ορεστιάδας

Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016, 9:30 έως 1:30, πολιτιστικό πολύκεντρο Νέας Ορεστιάδας

Γνωρίζεις ότι… …στην Ελλάδα υπάρχουν 2.700 συνάνθρωποί μας με μεσογειακή αναιμία… …και χρειάζονται 2 ή 3 μονάδες αίματος κάθε φορά, προκειμένου να παραμείνουν στη ζωή; Γνωρίζεις ότι… …αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να λάβουν μόνο τις μισές μονάδες αίματος το καλοκαίρι…

Pin It on Pinterest