Μείωση της συχνότητας της ηπατίτιδας B και C μεταξύ των αιμοδοτών

Σταθερή μείωση της συχνότητας της ηπατίτιδας B και C μεταξύ των αιμοδοτών

Σταθερή μείωση της συχνότητας της ηπατίτιδας B και C μεταξύ των αιμοδοτών καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ωστόσο, παραμένει υψηλή σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης (κυρίως της Δυτικής και Βόρειας), γεγονός που σχετίζεται με το επιδημιολογικό

Pin It on Pinterest