Δωρεά Ιστών & Οργάνων και Μεταμόσχευση: Πώς λειτουργεί; [Video]

Δωρεά Ιστών & Οργάνων και Μεταμόσχευση: Πώς λειτουργεί; [Video]

Ποιος και υπό ποίες συνθήκες μπορεί να γίνει δότης; Πόσες ζωές σώζονται από έναν και μόνο δότη; Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Ληπτών Μοσχευμάτων, ή αλλιώς η «Λίστα»; Πώς ζητείται η συναίνεση της οικογένειας; Από ποιους αφαιρούνται και πως με

Pin It on Pinterest