Πρόεδρος: Αντώνης Τσομπανίδης
επίτιμος πρόεδρος: Τσιακαλάκης Ευάγγελος
αντιπρόσωπος στην ΠΟΣΕΑ: Αντώνης Τσομπανίδης

Pin It on Pinterest